----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

Dinosaur - Chia sẻ kinh nghiệm về đánh cung R cung GAOE

Dinosaur - Chia sẻ kinh nghiệm về đánh cung R cung G - AOE
Hướng dẫn lùa hươu sát mép bản đồ ra ngoài?

Trả lời:
Cách 1: xây 1 nhà dân sát mép bản đồ chắn hướng cần lùa hươu,1 dân đứng im sát mép bản đồ + sát nhà dân đó,1 dân khác lùa hươu chạy qua nhà,hươu vướng dân đứng sẵn sẽ tự động chạy ra
Cách 2: phức tạp hơn nhưng chỉ cần 1 dân và con hươu phải còn nguyên máu. Cũng xây 1 nhà dân như trên,lùa hươu chạy qua nhà dân,căn đúng lúc nó nhảy lên phi nó 1 phát là nó nhảy ra khỏi mép bản đồ

Cho tui hỏi cách nâng cấp cho Phù thủy có ý nghĩa thế nào???

Trả lời:
Theo thứ tự từ trái qua phải : thu phục nhanh, gấp đôi máu, gấp đôi tốc độ, chữa máu nhanh, tăng tầm xa, thu phục nhà, lên bb thần, dân thần, sau khi click thu phục bất kì quân nào rồi tự tay del phù thủy thì quân địch lập tức thành của mình

Anh dino ơi, em thấy các cao thủ xây nhà BA mà biết trước được cửa nhà quân quay ra hướng nào đó.Khi bo nhà có những lúc muốn cửa nhà quân quay vào trong (hoặc ra ngoài ). Anh có thể giải thích cho em được không?

Trả lời:
Quân luôn hiện ra trong khoảng từ 3h - 9h

Solo cung nếu lên đời với 120 thực, không còn gì hơn, có nên nâng chặt gỗ không bạn, nếu có thì nên xây bao ruộng để kịp lên đời để kịp nâng bánh xe

Trả lời:
Nhà nghèo thịt thì phải xây nhiều bs. Giả sử khi xây bs đầu xong,dân ăn đến đủ 120 gỗ mà vẫn chưa tìm thấy thịt thì xây luôn bs thứ 2. Đến lúc kick lên 3 phải xây được ít nhất 4 bs đối với shang,assy,pho,còn lại 3 bs,mỗi bs 3-4 dân. Kick 3 xong lập tức đóng ruộng,sao cho đến 60% có 8 ruộng thì lúc nào cũng đủ thịt

Cho hỏi anh hay đặt đạo là số gì,như đạo quân chủ lực số mấy,ruộng hay....

Trả lời:
Anh đặt đạo ruộng số 1,quân chủ lực 3+4,quân phụ 2,nhà quân chủ lực 5, nhà quân phụ 6+7,bs 8,bc 9,chợ 0

Cách xóc quân của Dino như thế nào? có thể chia sẻ kô?

Trả lời:
Trước khi mua quân thì kiểm tra tài nguyên và phần trăm số quân trong nhà đang mua.Đủ tài nguyên + quân đang trong khoảng 90-100% thì mua quân tiếp.Mình xây bao nhiêu cái nhà phải nhớ,khi mua đếm từng cái 1,đơn giản vậy thôi

Cho mình hỏi khi chơi cung R để xóc đều 5 BA thì xây ruộng, đóng BS, làm gổ như thế nào khi bắt đầu kick lên 3, chơi khoảng 26+1
Trả lời:
Trường hợp vừa kick 3 mà nâng cấp được chặt gỗ ngay thì đóng được khoảng 9-10 ruộng,ko cần ăn hoang,nâng chặt gỗ muộn thì đóng 6-7 cái kết hợp 3-4 dân ăn hoang,ko có đồ ăn hoang chắc chắn chỉ đủ mua 4 nhà A với 9-10 ruộng.Bo nhà từ từ,lượng nhà dân vừa đủ,lên được 80% thì cho 2 dân đóng nhà quân,nhớ phải đóng ruộng trước xây nhà quân sau.Thời gian đầu căn chưa chuẩn cứ chờ quân ra mới được mua đợt mới,khi nào căn chuẩn rồi thì ~90% sẽ đủ mua đợt mới
Mẹo nhỏ: 17-20 dân chặt gỗ ở 3-4 bs từ lúc bánh xe được nâng cấp 50% đến lúc xong đủ mua đều 5 nhà A,vì vậy lúc chưa đến 50% các bạn hoàn toàn có thể dùng hết số gỗ mình có

Anh Dinosaur cho hỏi là nếu xây 5BA mà chưa đủ 200 thịt thì có sock quân k . Thường sọck turn đầu nhưng lần sau kiểu gì cũng thiếu gỗ vì toàn phải đóng ruộng . Không biết lúc đầu xây bao ruộng là hợp lý để sock đc 5BA?
Trả lời:
Ví dụ chỉ đủ mua 4 nhà thì cứ mua,lúc nào đủ thêm cho nhà thứ 5 lập tức nháy đến mua tiếp,nhà quân luôn theo thứ tự nên để mua nhà thứ 5 chỉ cần ctrl A 5 phát là tới
Qua tính toán cả mà bạn. Dân làm ruộng 20s được 10 thịt,nhà quân ra 40s 1 con ngựa,từ đó suy ra trong 40s 2 dân làm ruộng nuôi được 1 nhà quân,như vậy 6 dân đủ cho 3 nhà quân,nhưng còn cần mua thêm dân + thời gian dân chạy đổ thịt nên phải tính dư ra 1 dân

Cho mình hỏi,làm thế nào khi trong nhà chính xin lên đến 10 thằng dân mà chưa đẻ ra,làm thế nào để giảm số dân đi nhỉ.
Trả lời:
Chuột phải, giảm 1 ấn 1

Các pro phi hươu hay chỉnh cho ăn thịt hươu hay ăn quả rất chuẩn cho dù con hươu đó có nằm rất sát rừng,nhiều khi gần như ko nhìn thấy nữa.nhiều khi mình kích phải chuột mãi ko dc,có khi đang ăn thịt,điều chỉnh dân lại bị kích nhầm sang cái cây sát đấy
Trả lời:
Nhìn cái mũi nhọn của con chuột. Hãy chỉnh theo đỉnh nhọn của nó
[GameTV]

Hướng dẫn lùa hươu sát mép bản đồ ra ngoài?

Trả lời:
Cách 1: xây 1 nhà dân sát mép bản đồ chắn hướng cần lùa hươu,1 dân đứng im sát mép bản đồ + sát nhà dân đó,1 dân khác lùa hươu chạy qua nhà,hươu vướng dân đứng sẵn sẽ tự động chạy ra
Cách 2: phức tạp hơn nhưng chỉ cần 1 dân và con hươu phải còn nguyên máu. Cũng xây 1 nhà dân như trên,lùa hươu chạy qua nhà dân,căn đúng lúc nó nhảy lên phi nó 1 phát là nó nhảy ra khỏi mép bản đồ

Cho tui hỏi cách nâng cấp cho Phù thủy có ý nghĩa thế nào???

Trả lời:
Theo thứ tự từ trái qua phải : thu phục nhanh, gấp đôi máu, gấp đôi tốc độ, chữa máu nhanh, tăng tầm xa, thu phục nhà, lên bb thần, dân thần, sau khi click thu phục bất kì quân nào rồi tự tay del phù thủy thì quân địch lập tức thành của mình

Anh dino ơi, em thấy các cao thủ xây nhà BA mà biết trước được cửa nhà quân quay ra hướng nào đó.Khi bo nhà có những lúc muốn cửa nhà quân quay vào trong (hoặc ra ngoài ). Anh có thể giải thích cho em được không?

Trả lời:
Quân luôn hiện ra trong khoảng từ 3h - 9h

Solo cung nếu lên đời với 120 thực, không còn gì hơn, có nên nâng chặt gỗ không bạn, nếu có thì nên xây bao ruộng để kịp lên đời để kịp nâng bánh xe

Trả lời:
Nhà nghèo thịt thì phải xây nhiều bs. Giả sử khi xây bs đầu xong,dân ăn đến đủ 120 gỗ mà vẫn chưa tìm thấy thịt thì xây luôn bs thứ 2. Đến lúc kick lên 3 phải xây được ít nhất 4 bs đối với shang,assy,pho,còn lại 3 bs,mỗi bs 3-4 dân. Kick 3 xong lập tức đóng ruộng,sao cho đến 60% có 8 ruộng thì lúc nào cũng đủ thịt

Cho hỏi anh hay đặt đạo là số gì,như đạo quân chủ lực số mấy,ruộng hay....

Trả lời:
Anh đặt đạo ruộng số 1,quân chủ lực 3+4,quân phụ 2,nhà quân chủ lực 5, nhà quân phụ 6+7,bs 8,bc 9,chợ 0

Cách xóc quân của Dino như thế nào? có thể chia sẻ kô?

Trả lời:
Trước khi mua quân thì kiểm tra tài nguyên và phần trăm số quân trong nhà đang mua.Đủ tài nguyên + quân đang trong khoảng 90-100% thì mua quân tiếp.Mình xây bao nhiêu cái nhà phải nhớ,khi mua đếm từng cái 1,đơn giản vậy thôi

Cho mình hỏi khi chơi cung R để xóc đều 5 BA thì xây ruộng, đóng BS, làm gổ như thế nào khi bắt đầu kick lên 3, chơi khoảng 26+1
Trả lời:
Trường hợp vừa kick 3 mà nâng cấp được chặt gỗ ngay thì đóng được khoảng 9-10 ruộng,ko cần ăn hoang,nâng chặt gỗ muộn thì đóng 6-7 cái kết hợp 3-4 dân ăn hoang,ko có đồ ăn hoang chắc chắn chỉ đủ mua 4 nhà A với 9-10 ruộng.Bo nhà từ từ,lượng nhà dân vừa đủ,lên được 80% thì cho 2 dân đóng nhà quân,nhớ phải đóng ruộng trước xây nhà quân sau.Thời gian đầu căn chưa chuẩn cứ chờ quân ra mới được mua đợt mới,khi nào căn chuẩn rồi thì ~90% sẽ đủ mua đợt mới
Mẹo nhỏ: 17-20 dân chặt gỗ ở 3-4 bs từ lúc bánh xe được nâng cấp 50% đến lúc xong đủ mua đều 5 nhà A,vì vậy lúc chưa đến 50% các bạn hoàn toàn có thể dùng hết số gỗ mình có

Anh Dinosaur cho hỏi là nếu xây 5BA mà chưa đủ 200 thịt thì có sock quân k . Thường sọck turn đầu nhưng lần sau kiểu gì cũng thiếu gỗ vì toàn phải đóng ruộng . Không biết lúc đầu xây bao ruộng là hợp lý để sock đc 5BA?
Trả lời:
Ví dụ chỉ đủ mua 4 nhà thì cứ mua,lúc nào đủ thêm cho nhà thứ 5 lập tức nháy đến mua tiếp,nhà quân luôn theo thứ tự nên để mua nhà thứ 5 chỉ cần ctrl A 5 phát là tới
Qua tính toán cả mà bạn. Dân làm ruộng 20s được 10 thịt,nhà quân ra 40s 1 con ngựa,từ đó suy ra trong 40s 2 dân làm ruộng nuôi được 1 nhà quân,như vậy 6 dân đủ cho 3 nhà quân,nhưng còn cần mua thêm dân + thời gian dân chạy đổ thịt nên phải tính dư ra 1 dân

Cho mình hỏi,làm thế nào khi trong nhà chính xin lên đến 10 thằng dân mà chưa đẻ ra,làm thế nào để giảm số dân đi nhỉ.
Trả lời:
Chuột phải, giảm 1 ấn 1

Các pro phi hươu hay chỉnh cho ăn thịt hươu hay ăn quả rất chuẩn cho dù con hươu đó có nằm rất sát rừng,nhiều khi gần như ko nhìn thấy nữa.nhiều khi mình kích phải chuột mãi ko dc,có khi đang ăn thịt,điều chỉnh dân lại bị kích nhầm sang cái cây sát đấy
Trả lời:
Nhìn cái mũi nhọn của con chuột. Hãy chỉnh theo đỉnh nhọn của nó
[GameTV]
Hướng dẫn lùa hươu sát mép bản đồ ra ngoài?
Trả lời:
Cách 1: xây 1 nhà dân sát mép bản đồ chắn hướng cần lùa hươu,1 dân đứng im sát mép bản đồ + sát nhà dân đó,1 dân khác lùa hươu chạy qua nhà,hươu vướng dân đứng sẵn sẽ tự động chạy ra
Cách 2: phức tạp hơn nhưng chỉ cần 1 dân và con hươu phải còn nguyên máu. Cũng xây 1 nhà dân như trên,lùa hươu chạy qua nhà dân,căn đúng lúc nó nhảy lên phi nó 1 phát là nó nhảy ra khỏi mép bản đồ

Cho tui hỏi cách nâng cấp cho Phù thủy có ý nghĩa thế nào???

Trả lời:
Theo thứ tự từ trái qua phải : thu phục nhanh, gấp đôi máu, gấp đôi tốc độ, chữa máu nhanh, tăng tầm xa, thu phục nhà, lên bb thần, dân thần, sau khi click thu phục bất kì quân nào rồi tự tay del phù thủy thì quân địch lập tức thành của mình

Anh dino ơi, em thấy các cao thủ xây nhà BA mà biết trước được cửa nhà quân quay ra hướng nào đó.Khi bo nhà có những lúc muốn cửa nhà quân quay vào trong (hoặc ra ngoài ). Anh có thể giải thích cho em được không?

Trả lời:
Quân luôn hiện ra trong khoảng từ 3h - 9h

Solo cung nếu lên đời với 120 thực, không còn gì hơn, có nên nâng chặt gỗ không bạn, nếu có thì nên xây bao ruộng để kịp lên đời để kịp nâng bánh xe

Trả lời:
Nhà nghèo thịt thì phải xây nhiều bs. Giả sử khi xây bs đầu xong,dân ăn đến đủ 120 gỗ mà vẫn chưa tìm thấy thịt thì xây luôn bs thứ 2. Đến lúc kick lên 3 phải xây được ít nhất 4 bs đối với shang,assy,pho,còn lại 3 bs,mỗi bs 3-4 dân. Kick 3 xong lập tức đóng ruộng,sao cho đến 60% có 8 ruộng thì lúc nào cũng đủ thịt

Cho hỏi anh hay đặt đạo là số gì,như đạo quân chủ lực số mấy,ruộng hay....

Trả lời:
Anh đặt đạo ruộng số 1,quân chủ lực 3+4,quân phụ 2,nhà quân chủ lực 5, nhà quân phụ 6+7,bs 8,bc 9,chợ 0

Cách xóc quân của Dino như thế nào? có thể chia sẻ kô?

Trả lời:
Trước khi mua quân thì kiểm tra tài nguyên và phần trăm số quân trong nhà đang mua.Đủ tài nguyên + quân đang trong khoảng 90-100% thì mua quân tiếp.Mình xây bao nhiêu cái nhà phải nhớ,khi mua đếm từng cái 1,đơn giản vậy thôi

Cho mình hỏi khi chơi cung R để xóc đều 5 BA thì xây ruộng, đóng BS, làm gổ như thế nào khi bắt đầu kick lên 3, chơi khoảng 26+1
Trả lời:
Trường hợp vừa kick 3 mà nâng cấp được chặt gỗ ngay thì đóng được khoảng 9-10 ruộng,ko cần ăn hoang,nâng chặt gỗ muộn thì đóng 6-7 cái kết hợp 3-4 dân ăn hoang,ko có đồ ăn hoang chắc chắn chỉ đủ mua 4 nhà A với 9-10 ruộng.Bo nhà từ từ,lượng nhà dân vừa đủ,lên được 80% thì cho 2 dân đóng nhà quân,nhớ phải đóng ruộng trước xây nhà quân sau.Thời gian đầu căn chưa chuẩn cứ chờ quân ra mới được mua đợt mới,khi nào căn chuẩn rồi thì ~90% sẽ đủ mua đợt mới
Mẹo nhỏ: 17-20 dân chặt gỗ ở 3-4 bs từ lúc bánh xe được nâng cấp 50% đến lúc xong đủ mua đều 5 nhà A,vì vậy lúc chưa đến 50% các bạn hoàn toàn có thể dùng hết số gỗ mình có

Anh Dinosaur cho hỏi là nếu xây 5BA mà chưa đủ 200 thịt thì có sock quân k . Thường sọck turn đầu nhưng lần sau kiểu gì cũng thiếu gỗ vì toàn phải đóng ruộng . Không biết lúc đầu xây bao ruộng là hợp lý để sock đc 5BA?
Trả lời:
Ví dụ chỉ đủ mua 4 nhà thì cứ mua,lúc nào đủ thêm cho nhà thứ 5 lập tức nháy đến mua tiếp,nhà quân luôn theo thứ tự nên để mua nhà thứ 5 chỉ cần ctrl A 5 phát là tới
Qua tính toán cả mà bạn. Dân làm ruộng 20s được 10 thịt,nhà quân ra 40s 1 con ngựa,từ đó suy ra trong 40s 2 dân làm ruộng nuôi được 1 nhà quân,như vậy 6 dân đủ cho 3 nhà quân,nhưng còn cần mua thêm dân + thời gian dân chạy đổ thịt nên phải tính dư ra 1 dân

Cho mình hỏi,làm thế nào khi trong nhà chính xin lên đến 10 thằng dân mà chưa đẻ ra,làm thế nào để giảm số dân đi nhỉ.
Trả lời:
Chuột phải, giảm 1 ấn 1

Các pro phi hươu hay chỉnh cho ăn thịt hươu hay ăn quả rất chuẩn cho dù con hươu đó có nằm rất sát rừng,nhiều khi gần như ko nhìn thấy nữa.nhiều khi mình kích phải chuột mãi ko dc,có khi đang ăn thịt,điều chỉnh dân lại bị kích nhầm sang cái cây sát đấy
Trả lời:
Nhìn cái mũi nhọn của con chuột. Hãy chỉnh theo đỉnh nhọn của nó

2 nhận xét:

 1. Cho m hoi
  dino dùng những ngón nào để ấn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
  học mai toàn nhầm nản \

  Trả lờiXóa
 2. Cho m hoi
  dino dùng những ngón nào để ấn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
  học mai toàn nhầm nản \

  Trả lờiXóa